Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Enosis

4 Şubat 2023

     Birlik, birleşme. Aynı karşılıktaki Yunanca enosis sözünden. Yunanca éna (=bir) sözcüğüne aynı dilde filden eylem adı türeten -sis ekinden türetilmiştir. Yaygın olarak Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesini ifade etmiştir.