Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ensar

13 Ocak 2024

     Yardımcılar. Arapça nāṣir (=yardımcı) sözcüğünün aynı dildeki çoğul şekli olan enṣār (=yardımcılar) sözcüğünden alıntıdır. Arapça nāṣır/nāṣir (=yardımcı; üstün) ise aynı dildeki nasr (=yardım) sözcüğüne dayanmaktadır. Nasrettin (<nasr-üd-dîn: ‘dinin üstünü; mecazen dinin önde geleni’) şahıs adı aynı köktendir.