Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ense

4 Temmuz 2021

     Boynun arkası. Orta Çağda Türkçede mevcut olan enğ (=eğmek) fiiliyle ilişkili sanılıyor. Enğ sözüne -se eki ilave edilerek enğse denildiği ve zamanla ense şekliyle telaffuz edildiği varsayılıyor. Oysa . Orta Çağ Türkçesindeki én (=çukur; iniş) sözcüğüne Türkçe -se ekiyle türetilmiş olması daya uygun görülmelidir. Azerice ve Özbekçe ense, Türkmence yenğse denilmektedir. Kıpçakçada enğse, inğse, ense ve inse şekilleri görülüyor.