Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Entari

6 Nisan 2022

     Tek parçalı kadın giysisi; Arap ülkelerinde erkeklerin giydiği uzun düz üstlük. Arapça ʿanterî kelimesiyle ilişkilendirilmektedir. Kimi kaynaklar İslam öncesi Arap efsanevi kahramanı ve şairi Anter bin Şeddad adına dayandırıyor. Adı geçen kimse Antere adıyla da anılmıştır. Bu ilişkilendirmenin doğruluğundan emin değilim. Türkçeye yakın dillerde entari sözü bulunmuyor. Ev içinde giyilmesine dayanılarak Farsça Enderun (=iç) ve Kürtçe hundur (=iç) sözleriyle ilişkisi de belirsizdir. Ayrıca Arapça nedr (=değerli olma) sözcüğünden türetilen ender (=pek az, seyrek) kelimesiyle de bir bağlantısı belirlenmemiştir. Sanskritçe antár (=iç) ve ánta-ra (=iç)  kelimeleriyle bağlantısı da meçhuldür. Sumerce tugan-ta (=örtü, ceket) sözü bulunuyor. Entari ile bu söz arasındaki ilişki de müphemdir. Türkçe üzerinden Bulgarcaya da intikal ederek anteriya şekliyle ifade edilmiştir.