Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Entrika

16 Mayıs 2020

     Hile, desise, dalavere, dolap, oyun, düzen, tertip; herhangi bir işi engellemek veya gerçekleştirmek için kurulan gizli tertip. İtalyanca intrigo (=engel) sözüne dayanmaktadır. İtalyanca intrigo ise Latince intricare (=karma karışık etmek) sözüyle bağlantılıdır. İtalyanca intrigare (=entrika kurmak) de aynı açıdan kullanılmaktadır. Entrika sözcüğünün XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlılarda kullanımı yaygınlaştığı görülüyor. İspanyolca ve Katalanca intriga, Fransızca ve İngilizce intrigue, Almanca Intrigen, Yunanca, Rusça ve Azerice intriga şekilleri diğer bir kısım dillerde de görülmektedir. Buna karşılık, Farsça fitne, Özbekçe fitnä ve Uygurca pitnä diye ifade edilmektedir.