Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Enver

6 Mayıs 2021

     Parlak, nurlu, aydınlık. Arapça nevr (=parlaklık; ağaç çiçeği) kelimesinden türetilmiş olan Arapça envār (=parlak, güzel) sözünden dönüşmüştür. Enver, erkek şahıs adlarındandır. Arapçada nur‘un çoğulu envār, nevr‘den türetilmiş olan enver‘dir. Aslında envār da enver de aynı kökten kaynaklanmış bulunan kelimelerdir.