Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Epigrafi

5 Aralık 2023

     Yazıt bilimi, taş ve benzer şeyler üzerine kazılarak yazılmış yazıları inceleyen bilim dalı. Fransızca épigraphie (epigrafi: ‘eski yazıtlar/kitabeler bilimi’) sözcüğünden. Fransızca épigraphe (epigraf: ‘kitabe’) sözcüğü aynı köktendir. Bu sözcükler Eski Yunanca epigraphḗ (=yazıt, kitabe) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Eski Yunanca épigráphō (=üzerine yazmak, kazımak) yüklemiyle bağlantılıdır. Eski Yunanca épi (=üstüne, üzerine) ve graphḗ (=yazı, yazılı belge) sözcüklerinden türetilmiştir.