Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Er

23 Mart 2020

     Erkek, yiğit, kahraman; yetenekli, cesur; erkek eş. Sanskritçe ar-ya, Zendce air-ya, Gotça ar-io, Ermenice ari sözleri ‘asil, mert, soylu, yiğit, cesur’ gibi karşılıklar içermektedir. İrlandaca aire (=efendi, sahip, egemen), Cermence erik (=erkek), Omiros’ta ar (=güç, kuvvet) sözüyle bağlantılı olarak Eski Yunancada Ares (=savaş tanrısı) ve Aris adıyla anılmıştır. Aynı kökten türeyen arsin (=erkek) sözü Türkçede Ersin şeklinde kullanılan şahıs adına yol açmıştır. Er sözünden türeyen erkek sözü, Türkçeye yakın dillerde erkek, irkek ve benzeri şekillerde yer almaktadır. Bu Hint-Avrupa Dillerinin temelinde yine aynı dil ailesinde yer alan Sumercede ur (=kahraman) sözü bulunmaktadır. Bu nedenle, yukarıdaki sözlerinin Sumerce ur sözüyle bağlantılı oldukları görüşündeyim. Anadolu’da kendilerine sehven Zaza denilen gerçek adlarıyla Deylem Kürtlerinde ero (=erkeğe sesleniş nidası) ve erê (=kadın ya da kızlara sesleniş nidası) hitapları bilinmektedir.