Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbane

14 Şubat 2022

     Bir çeşit def. Arap adına Farsça -āne (=bir şeye özgü olma) son eki eklenerek Arab-āne (=Arap’a özgü) sözünden kaynaklanmış olduğunu sanıyorum. Erbane, Arap müziğinin başlıca çalgılarındandır. Kürtçede kullanılan Erbane sözü Türkçeye de intikal etmiştir.