Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Erciyes

24 Ağustos 2021

     Kayseri ilinin güneyinde 3916 m yükseklikteki dağın adı. Erciyes, erkek şahıs adı olarak da kullanılmaktadır. Hititçe hargis/harkis (=beyaz) sözünden kaynaklanıyor. Hititçe Hargayas ‘beyaz dağ’ karşılığındadır. Hargayas adı zamanla Arapçanın etkisiyle Harcayas ve Arcayas şekillerine dönüştü. Sonraları Erciyes biçimiyle ifade edildi. Dört mevsim üzerinde kar kütleleri bulunmasından dolayı bu adla anıldığı anlaşılıyor. Yunanca argis (=beyaz, ak) kelimesi de aynı kökene dayanmaktadır. Yunanca argaios (=ak dağ) adı mevcuttur. Erciyes, şahıs adı olarak da kullanılıyor.