Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Erdem

3 Eylül 2020

     Fazilet, ilim ve irfan. Moğolca erdem (=bilgi, yetenek, akıl, hüner, değer, nitelik, sanat, ilim) sözünden Orta Çağda Türkçeye geçtiği sanılıyor. Özbekler ve Azeriler erdem sözü yerine fezilet demektedir. Uygurlar ise aynı karşılıkta pazilet diyorlar. Tacikçe, Urduca, Peştuca ve Sindhicede fazilat (=erdem) kelimesi kullanılıyor. Erdem kelimesindeki er kökünden hareketle ‘cesaret’ veya ‘cengâverlik’ diye belirleme yapmanın ötesinde ‘efendilik, bey efendilik’ özellikleri ön plandadır. Moğolcada erdemtey (=bilgili, yetenekli), erdemten (=bilginler), erdem-ügey (=cahil, okuma ve yazması olmayan) ve erdem-bilig (=akıl sahibi, akil) sözleri kullanılıyor. Erdem sözü Türkçede şahıs adı olarak da kullanılıyor.