Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ergun

14 Kasım 2021

     Erkek şahıs adlarından. Moğolca arigun (=arılık, saflık, temizlik; iffetli mukaddes) sözcüğünden alınmıştır. Moğolcada arig (=saf, temiz, berrak) ve arigula (=arıtmak, temizlemek) sözleri de biliniyor. Moğolca arigun kelimesi Türkçede argun ve ergun biçimleriyle ifade ediliyor. Moğolcadaki arig ve arigun sözleri Eski Hint ve İrani Dillerdeki ari (=saf, temiz) kelimesiyle bağlantılıdır.