Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek

30 Kasım 2020

     Canlılardan dişinin karşıt cinsi. Sanskritçe nára, Nepalce nara, Hintçe nar, Pehlevice nar, Ermenice arakanEski Yunanca ἄrren, Yeni Yunanca arsenikós, Peştuca ner, Kürtçe nêr, sözleri ‘erkek’ karşılığındadır. Bu sözler Türkçe, Kazakça, Kırgızcada er, Türkmencede erkek, Özbekçede erkäk şekliyle ifade edilmiş. Latince hērōs (=erkek kahraman) ve erus (=evin erkeği, evin reisi) kelimeleri de kullanılmış. Yukarıda da örneklediğim üzere Türkçedeki er veya erkek sözünün kökleri Aryen Dillerde mevcuttur.