Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Erkete

7 Nisan 2022

     Gözetleme, dikiz. Kumarhane, bar ve pavyon gibi mekânların bekçilerine veya gözcülerine de erkete denilmiştir. Yunanca érḥetai (=geliyor) sözcüğüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca érḥomai (=gelmek) yüklemine dayanmaktadır. Yeni Yunancada da aynı yüklem bulunuyor. Yunanca érḥómenos (=gelecek, gelen) ve erḥomós (=geliş, gelme) sözleri de aynı köktendir.