Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Eroin

26 Mayıs 2021

     Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuşturucu madde, beyaz zehir. Fransızca héroine (eroin) sözünden. Almanca Heroin sözüyle bağlantılıdır. İngilizcede de heroin şeklindedir. Eski Yunanca eros (=tutku, bağımlılık, müptela, düşkün) sözünden. Bu kelimeyi Yunanca başka sözcüklere bağlamanın doğru olmadığı kanısındayım. Eski Yunanca érotikós (=tutkun, bağımlı) veya erotikōs (=bağımlı erkek) sözleriyle bağlantılıdır. Eroin kelimesinin ‘kahraman kadın veya kız’ karşılığında görülmesi tarihsel bir yanılgı sonucu olsa gerektir. Bir zamanlar birileri bunu böyle ilişkilendirmiş ve Batı Dillerinde de bu şekilde yer almıştır. Bu bağlamda, Fransızca héroine kelimesinin bir başka karşılığı ‘kahraman kadın ya da kız’dır. Sözlüklerde bu yönde yapılan ilişkilendirmenin yaygınlığı dikkatimi çekmektedir. İtalyanca eroina, İspanyolca ve Portekizce heroina diye biliniyor.