Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersin

14 Nisan 2020

     Ersin adı iki açıdan ifade edilmiş olabilir. İlki ‘ermek’ten ersin, olgunlaşsın, insan-ı kâmil olsun, kemale ersin olarak belirtilmiştir. İkincisi sen ‘er’sin, ‘erkek’sin karşılığındadır. İkinci açıdan Ersin adının Eski HintAvrupa Dillerinde kökleri bulunmaktadır. Sanskritçe ār-ya (=asil, erkek kardeş, mert), Zendce air-ya (=asil, mert), Ermenice ari (=cesur, asil, mert) Cermence erik (=erkek), İrlandaca aire (=egemen, asil, efendi), Farsça ari (=erlik, mertlik), Deylemicede ero (=erkeğe hitap seslenişi) sözleri mevcuttur. Eski Yunancada arsin ya da ersin ile  arrin sözleri ‘erkek, erkekçe’ karşılığında biliniyordu. Bkz. Er.