Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ertan

9 Eylül 2020

     Cumhuriyet döneminde Orta Farsçadan alınarak şahıs adı olarak tercih edilen bir kelimedir. Ertan şahıs adı, Pehlevice ēr-tan (=mütevazi, alçak gönüllü, sade) kelimesine dayanmaktadır. Ertan adına Türkçe karşılık bulma gayretiyle ‘tan vakti’ veya ‘sabah vakti’ diye açıklama yapılmaktadır. Söz konusu şahıs adına dair yapılan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Türkçedeki tan kelimesi, Orta Çağın başlarında Eski Çince tiān (=gök, gökyüzü, şafak) sözünden Türkçeye intikal etmiştir. O nedenle, Orta Çağda Türkçede ‘sabah vakti’ karşılığında tan veya tang sözü kullanılıyordu. Ertan adı, bir kısım yörelerde Erdan şekliyle de kullanılıyor.