Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ervah

26 Mayıs 2021

     Ruhlar, canlar. Arapça rūḥ’un çoğulu ervāḥ olarak biliniyor. Arapça ervāḥî ‘ruhlar veya canlar alemine mensup’, ervāḥiyye ‘tabiatı da insanda olduğu üzere ruhlar veya canlar alanının yönettiğini savunan felsefi akım, animizm, canlıcılık’ karşılığındadır. Ervāḥ-ı mukaddese (=kutsal canlar), ervāḥ-ı alem (=ruhlar alemi, canlar alemi) sözleri de kullanılmaktadır. “Ervāh-ı ezelde levh-i kalemde/Bu benim bahtımı kara yazmışlar/Bilirim güldürmez devr-i ālemde/Bir günümü yüzbin zāra yazmışlar” (Āşık Sümmānî).