Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Erzak

26 Mayıs 2021

     Rızıklar, azıklar, yiyecek içecekler, zahire, uzun süre saklanabilen yiyecekler. Arapça rızḳ (=azık, yiyecek içecek şey) sözcüğünün çoğulu olan erzāḳ (=rızıklar) kelimesinden alınmıştır. Rızḳ aynı zamanda Tanrı’nın insanlara bahşettiği nimettir. Erzāḳ-ı askeriyye ‘askere ayrılan yiyecekler’dir. Erzak deposu veya erzak kileri erzakın konulduğu depo ya da kilerdir. Rızk sözcüğü rızık (=azık, nafaka, maişet) şekliyle de ifade ediliyor. Türkçeye yakın dillerde aynı karşılıkta Azerice ärzag, Başkırtça ozak dışında yaygın olarak azık sözü kullanılıyor. Farsça ve Kürtçede erzaḳ şekliyle telaffuz edilmektedir.