Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Esatir

25 Eylül 2021

     Mitolojiler, efsaneler, masallar. Arapça ustūre (=masal) kelimesinin çoğul şeklidir. Arapça ustūre, Eski Yunanca historia (=tarih) sözünden. Aramice şetārā (=tarih yazıcısı) sözü de Eski Yunanca historia ile bağlantılıdır. Arapça ustūre Osmanlıcada üstûre şekliyle telaffuz ediliyordu. Osmanlıca esātîr-i Yûnāniyye ‘Yunan mitolojileri’, esātîr-i Îrāniyye ‘İran mitolojileri’dir. Eski Yunanca historia, aynı dildeki hysterizo/üsterizo (=arkada kalmak, geç kalmak) kelimesiyle ilişkilidir.