Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Eşik

17 Nisan 2022

     Kapı boşluğunun alt basamağı. Orta Çağ Türkçesindeki eşü (=örtmek, bürümek) yüklemine dayanmaktadır. Eşü sözcüğüne -k eki eklenerek türetilmiştir. Aynı çağda Türkçede eşik sözü biliniyordu. Azerice eşik dışında Türkçeye yakın dillerde bosağa, busağa, bosuğa vb. sözler telaffuz edilmektedir. Bununla birlikte ‘kapı’ karşılığında Kazakça esik, Özbekçe ve Kırgızca eşik, Tatarca, Uygurca ve Başkırtça işik deniliyor. Yukarı Fırat Kürtçesinde işig şekli görülüyor.