Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Esir

23 Temmuz 2020

     Tutsak, köle, kul, cariye; bir şeye aşırı bağlı olan. Akadca āsiru (=savaş tutsağı) sözünden kaynaklanıyor. Akadcada bit āsiru (=tutsak evi, hapishane) ve asarū (=kuşatmak) sözleri de kullanılıyordu. Aramicede āsir (=esir) şekliyle telaffuz edilmiş. Eski Yunancadan gelen esîr (=uçucu ve ağırlığı olmayan şey) kelimesiyle karıştırmamak gerekir. “Ne efsûnkâr imişsin âh dîdâr-ı hürriyyet/ Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten” (Namık Kemal). Arapça ve Farsça āsir, Kürtçe girtî (=tutuklu) sözünün yanı sıra êsir ya da yêsir, Türkçe esir olarak ifade ediliyor.