Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Esirekli

23 Ocak 2024

     Sinirli, kuruntulu, delişmen, işkilli. Orta Çağ Türkçesindeki esrük (=sarhoş) sözcüğünden dönüştürülmüştür. Aynı çağda esgürük (=sarhoş) şekliyle de kullanılmıştır. Esirekli sözcüğü Anadolu’nun bir kısım yörelerinde ifade ediliyor.  Türkçedeki es (=esmek, savurmak, uzatmak) sözcüğüyle bağlantılıdır.