Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski

5 Haziran 2021

     Yeni olmayan, önceki, geçmişe dair; zamanla yıpranmış olan. Orta Çağda Türkçede mevcut olan eski kelimesinden geliyor. Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe eski, Tatarca ve Başkırtça iski, Uygurca ve Azerice äski deniliyor. Bir olasılıkla Türkçe es (=uzatmak, savurmak, esmek) kök sözcüğüyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Ayrıca Türkmence ve Kazakçada karşılaşılan köne ile Uygurcada görülen kona sözleri ‘eski’yi ifade ediyor. Bu son sözlerin Farsça kuhne (>köhne) kelimesinden alınmış olduğu anlaşılıyor. Aynı karşılıkta Kürtçede kevne sözü bulunuyor. Bkz. Köhne.