Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Eski

5 Haziran 2021

     Yeni olmayan, önceki, geçmişe dair; zamanla yıpranmış olan. Orta Çağda Türkçede mevcut olan eski sözcüğünden geliyor. Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe eski, Tatarca ve Başkırtça iski, Uygurca ve Azerice äski deniliyor. Bir olasılıkla Türkçe es (=uzatmak, savurmak, esmek) kök sözcüğüyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Türkmence ve Kazakçada karşılaşılan köne ile Uygurcada görülen kona sözleri ‘eski’yi ifade ediyor. Bu son sözlerin Farsça kuhne (>köhne) kelimesinden alınmış olduğu anlaşılıyor. Aynı karşılıkta Kürtçede kevne sözü bulunuyor. Bkz. Köhne.