Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Eskiz

23 Mart 2024

     Mimari ve resim alanlarında çizimlerle yapılan ön çalışma, taslak. Fransızca esquisse (eskis: ‘taslak’) sözcüğünden. Fransızcada ‘taslağını yapmak’ karşılığında esquisser yüklemi kullanılıyor. İtalyanca schizzo (=taslak, eskiz) sözcüğünden aktarılmıştır. Aynı sözcükle bağlantılı olarak İtalyanca schizzare (=taslak yapmak) yüklemi biliniyor. Bu sözcük aynı karşılıktaki Latince schedius sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcüğün Eski Yunanca sḥédios (=aceleyle yapılmış, basit, sıradan) sözcüğünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Almanca Skizze, Romence schiță, İsveççe skiss, Norveççe skisse, Rusça éskiz.