Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Esnaf

5 Mayıs 2024

     Küçük ticaretle veya el sanatlarıyla geçinen, yaptıkları işlere göre sınıflara ayrılmış olan, kazançları sermayeden çok beden gücüne dayanan sanat veya ticaret sahibi kimseler. Arapça eṣnāf’ (<aṣnāf’=sınıflar) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ṣinf (=sınıf) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Akadca sēpûm (=esnaf, küçük esnaf) sözcüğüyle bağlantısı mümkündür. Kürtçe, Ermenice, Arnavutça ve Makedonca esnaf, Azerice äsnaf, Romence isnaf. Lokal düzeyde Yunanca sináfi, Bulgarca esnáf ve Sırpça ésnāf sözcükleri kullanılıyor.