Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Esra

23 Şubat 2021

     Kadın adlarındandır.  İbranicede ‘Tanrı uğruna gayret etmek’ karşılığındaki sara(h) fiiliyle ilişkilidir. Üstün ve güçlü olmak karşılığında da ifade edilmiştir. İsrael adındaki İsra ekiyle bağlantılıdır. İsra kelimesinin aslı İbranicede Yesra’dır. Yesra-El denilmiş olması gibi. Bir başka ifadeyle İsrail’in İsra’sı ve onun özgün şekli olan Yesra-El’in Yesra’sından Esra adına dönüşülmüştür.

      Esra adı, Arapça sur’at (=acele etmek, çabuk olmak) kelimesinden kaynaklanmıyor. Aksine, Arapça sur’at kelimesinin İbranice Yesra ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Bu iddia bir yakıştırmadan öteye gitmemektedir. Kimileri de Esra adını ‘gece yolculuğu’ diye açıklamaktadırlar. Oysa Esra adını bu şekilde açıklamak doğru bir tespit değildir. Aksine Esra adı İbranice Sara (=üstün olan, güçlü olan) adıyla bağlantılıdır. Arapçadaki esra (=daha çok, üstün, gayretli, serî) sözü İbranicedeki yesra (=Tanrı uğruna gayret eden) ile bağlantılıdır.