Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetik

25 Kasım 2020

     Güzellik duygusu ile ilgili olan, güzel sayılan, güzele ilişkin. Bir felsefe dalı olarak estetik; güzelliği, mükemmeliyeti, bunların insan zihnindeki ya da duygularındaki izlenimlerini incelemektedir. Tıp alanına ilişkin olan estetik cerrahi, insanların kusurlu organlarını düzelten, güzelleştiren yöntemleri ifade ediyor. Estetik sözü Fransızca esthétique kelimesinden Türkçeye nakledilmiş. Fransızca esthétique sözü Yunanca aisthēsis (=algı, duyum, his) kelimesiyle bağlantılıdır. Eski Yunanca aisthēma (=duygu, izlenim), aisthēsis (=duygu, izlenim, hissetme), aisthētōs (=duyarlı şekilde, hassasiyetle), aisthētós (=duygulu, hassas) kelimeleri telaffuz ediliyordu. Öyle sanıyorum ki, Latince aestimātio (=değer verme, değer biçme, değer), aestimātor (=değerbilir kimse, bilirkişi, değerini ölçen) ve aestimō (=değerini takdir etmek)  sözleri de yukarıda belirtilen Eski Yunanca sözlerden kaynaklanmıştır. Eski Yunanca aisthēsis sözündeki ais ön sesinin; ‘duyum, algı’ karşılığındaki İbranice hiş ve Arapça his kelimeleriyle ortak bir maziye sahip olduğu kanısındayım. His köküyle ilişkili olan Arapça, Farsça, Urduca ve Kürtçe ihsas kelimesi ‘duyum’ karşılığında dile getirilmiştir. Hassas (=duyarlı, hisli, duygulu) ve hassasiyet (=duyarlılık) sözleri de aynı kökten türetilmiştir. Arapça hāss (=hisseden, duyan) köküyle Arapça hüsn (=güzel, iyi, güzellik, iyilik) kökünden hassan (>Hasan, Hüseyin) sözleri ‘çok güzel olan’ı ifade etmektedir.