Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Etfal

2 Eylül 2020

     Çocuklar, küçük çocuklar. Arapça tıfl (=çocuk) sözcüğünün çoğuludur. Osmanlı döneminde etfâl-ı bahar (=yeni açmış çiçekler) ve etfāliyyat (=pedagoji) sözleri kullanılıyordu. İstanbul’un Şişli yöresinin Balmumcu semtinde Çiftlik-i Hümayun (=padişah çiftliği) arazisinde 5 Haziran 1899’da faaliyete geçen Hamidiye Etfal Hastane-i Alisi, Berlin’de imparator Friedrich’in çocuk hastahanesi model alınarak ve Almanya’dan getirtilen bir mimar tarafından projelendirilip yaptırılmıştır. 6 Mart 1917’de Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin bir devamı olarak 30 Haziran 1921’de Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu. Bu kurumun adı yakın zamanlarda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü şeklinde değiştirildi.