Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Etik

22 Kasım 2021

     Ahlakla ilgili, ahlaki; ahlak felsefesi. Fransızca éthique (=ahlaki) sözünden aktarılmıştır. Fransızcaya Latince ethica (=ahlak felsefesi) yoluyla Eski Yunanca ēthike (=ahlak felsefesi) ve ethos (=ahlak, gelenek) sözlerinden aktarılmıştır. Eski Yunanca éthikos (=alışılmış, alışkanlıktan kaynaklanan) kelimesi aynı dilde étho (=alışık olmak) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Eski Yunanca éthikos’un çoğulu éthikà’dır; éthos’un ise éthea’dır. Herakleitos’a göre “Bir insanın éthos’u onun daimōn’udur”.  Daimon, Tanrı ile kahraman arası bir varlıktı. İngilizce ethic, Almanca Ethik, İtalyanca etica, Portekizce ética, Rusça ve Sırpça etika,  İsveççe etik, Flemenkçe ethiek,  Ermenice et’ika, Gürcüce etik’a.