Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Etimoloji

6 Mart 2022

     Köken bilimi; adların ve sözcükleri kökenini araştıran bilim dalı. Fransızca étymologie (=kök bilim, sözcük kökeni) kelimesinden. Eski Yunanca étûmos/étûmon (=gerçek, hakiki) sözünden étûmologiá (=gerçeği araştırma bilgisi) kelimesi kullanılmıştır. Aynı dilde étûmōs şekli ise ‘gerçekten, hakikaten’ demektir. Eski Yunanca éteós (=gerçek, hakiki) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcüğün Eski Yunancada çoğul şekli étûma (=doğrular, hakikatler) kelimesidir. Eski Yunanca étûmologiá kelimesi étûmos/étûmon ve logos (=söz, bilgi) eklerinden türetilmiştir. Etimoloji terimi Hellenistik Çağda Halikarnassoslu (=Bodrumlu) Dionysos tarafından kullanılmıştır. Buna karşılık, ondan önceleri Herakleitos ve Demokritos da kelime köklerini irdelemişlerdir. Platon/Eflatun Kratylos adlı eserinde kelimeler arasında münasebet kurmaya gayret etmiştir. Latincede etymologia (=kökenbilim) şekliyle ifade edilmiştir. İngilizce etymology, Almanca Etymologie, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce etymologia, Romence etimologie, Rusça ve Bulgarca etimologiya, İsveççe ve Norveççe etymologi, Flemenkçe etymologie.