Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Etüt

5 Nisan 2022

     Ön çalışma; bir konuda yapılan inceleme veya araştırma; bir konuda yazılmış yazı veya eser; öğrencinin bir belletmen gözetiminde yaptığı mütalaa ya da müzakere. Fransızca étude (etüd: ‘inceleme, tetkik, çalışma) kelimesinden. Aynı kökten Fransızca étudiant (etüdyan: ‘üniversite öğrencisi’) sözü de kullanılıyor. Aynı dilden étudier (=öğrenmeye çalışmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Orta Çağ Fransızcasında estudie (=çalışma) sözü zamanla étude şekline dönüşmüştür. Latince studium (=gayret, istek, eğilim) sözüyle aynı köktendir. Bu söz Latince studēre (=gayretli olmak, çalışkan olmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Orta Çağ Latincesinde studiare şeklindedir. İngilizce student (=öğrenci, uzman) de Latince altı çizilen yüklemden kaynaklanmıştır. İngilizce study, İtalyanca studia, İspanyolca estudio, Portekizce estude, Romence studiu, İsveççe ve Flemenkçe studie, Norveççe studere.