Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

3 Şubat 2021

       Avrupa Birliği’nin ortak para birimi.  Fransızca Europe (=Avrupa) adının kısaltılmışıdır. 2002 yılında on iki Avrupa ülkesi tarafından Euro’nun ortak para birimi olarak kabulü sürecinde Avrupa’nın on altı darphanesinde 250 bin ton metal kullanılarak takriben 52 milyar dolayında madeni para sürümü yapılmıştır. Avrupa Birliği’nin madeni paralarında her ülkenin kendine özgü, kâğıt paralarında ise Avrupa Birliği’nin ve işbirliğinin tasarımları yer almıştır. 

     Avrupa adı Eski Yunan mitolojisinde Agenor ile Phoiniks’in kızının adı olan Eὐρώπη (Europe) adından kaynaklanıyor. Kimi kaynaklar da Europe’yi Fenike kralı Agenor’un kızı olarak naklediyorlar. Eski Yunanca eurus ‘geniş, enli, yaygın’ karşılığıyla ifade ediliyordu. Zamanla Avrupa kıtasına veya Yunanistan’ın batısındaki ülkelere tanrıça Europe’nin adı verilmiştir. Aslında Avrupa adının kökeni Akadca rabūm (=batmak) sözüyle bağlantılıdır. Akadcada ereb šamši (=güneşin batışı) sözü de kullanılıyordu. Akadca ereb, ‘Batı’yı belirtiyordu. Akadca erebum (=girmek, giriş, içeri girmek) sözü Güneş’in batışını da dile getirmiştir. Bu sözün de temelinde Sumerce ra (=gitmek) fiili bulunuyor. Sonraları Ra, Mısırlılarda Güneş tanrısının adı oluyor.  

       Latince Europe, İtalyanca, Portekizce, İsveççe, Norveççe, İspanyolca ve Almanca Europa, Fransızca ve İngilizce Europe, Rusça ve Ermenice Yevropa, Sırpça, Bulgarca ve Arnavutça Evropa, Yunanca Európi, Kürtçe Ewrupa, Awrupa; Uygurca Yaprupa, Tacikçe Avrupo, İzlandaca Evrópe, Macarca Európa ve Gürcüce Evropa.