Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Evelek

29 Nisan 2023

     Yaprakları yenilebilen, tohumlarından çay yapılan ıspanağa benzeyen bir ot, labada; kuzukulağına benzer sarma sarılan bir ot. Bir kısım yerlerde tohumundan ekmek yapılmaktadır. Ermenice avel (=çalı çırpı, süpürge) ve -ug küçültme ekinden türetilen avelug sözünden kaynaklandığı sanılıyor. Pehlevice avalūg (=bir bitki çeşidi) sözüyle etimolojik münasebet olabilir. Ermeniceden Azericeye evelik şekliyle intikal etmiştir. Erzurum yöresinde evelik, Muş ve Bitlis dolaylarında avelik, Kayseri civarında everek, Kırşehir havalisinde evellik gibi bir kısım yörelerde farklı şekillerde ifade edilmektedir. Türkçe gövelek veya övelek sözcüklerinden dönüştüğü savı açıklanmaya muhtaçtır.