Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet

24 Eylül 2019

  Onaylama ve doğrulamayı belirten bir kelimedir. Sanskritçe ēva, Zendce aeva, Evet sözü, Eski Farsça avathā, Pehlevice avat/avad, Ermenice ayv veya ayo, Arapça eywa (<aywa) ve Malayama Dilinde uvva şeklindedir. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde “yemet” onaylama kelimesi olarak bulunmaktadır. Kürtçede evet, belê ve erê/herê diye bilinmektedir.

  Azerice beli, Farsçada belê ve ari olarak telaffuz edilmektedir. ‘Evet’ karşılığında Özbekçe ve Uygurca he denilmektedir. Anadolu’da halk ağzında he sözcüğü duyulmaktadır. Tacikçe ve Sindhice ha, Peştuca hu, Maltaca iva, Tatarca eyi, Baskça bayi olarak belirtilmektedir. Kürtçede ‘evet’ karşılığında belê, herê ve erê sözleri telaffuz ediliyor. Aynı dilde, kısaca he denildiği de oluyor. Bir onaylama sözcüğü olan he‘nin diğer dillerden Kürtçeye geçtiği anlaşılmaktadır. Pehlevice avad ve Farsça awad/ewed  sözleri ‘çok iyi, çok güzel’ karşılığındadır. Latince aio (=evet demek, kabul etmek) ve oppido (=aynen) sözlerini de anımsamak gerekir.