Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Evkaf

26 Nisan 2023

     Vakıflar, vakfedilmiş olan mallar veya bu malları yöneten kuruluşlar. Arapça vaķf (=alıkoyma, durdurma; bir malı veya mülkü satılmamak kaydıyla bir hayır yerine bağışlama) sözcüğünün çoğul şekli olan evkaf sözünden. Aynı kökten dönüşen Türkçedeki vakıf sözcüğü ‘hayır için bir kuruluşa bırakılan mallar veya bunları yöneten kuruluş’ karşılığındadır. “Beni bu güzel havalar mahvetti / Bu havalarda istifa ettim / Evkaftaki memuriyetimden” (Orhan Veli).