Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Eyyamcı

23 Mayıs 2021

     Gününü gün eden, gününü dileğince geçiren, günün koşullarına göre davranan [kimse]. Arapça eyyām (=günler) sözünden. Arapça yevm (=gün) sözcüğünün çoğulu eyyām’dır. Eyyām-ı resmiyye ‘resmi günler’dir. Eyyām-ı hayat, ‘ömrün günleri’ni belirtiyor.