Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fahri

28 Ocak 2020

     Fahri erkek şahıs adlarındandır. Kadın adı olarak müennes şekli olan Fahriye yaygındır. Arapça faḫr (=övünme, büyüklenme, böbürlenme) sözcüğüne nispet eki alan faḫrî ‘şeref, onur, erdem, fazilet’ karşılığında dile getirilmiştir. Fahrî sözcüğü ‘onursal’ karşılığıyla da biliniyor. Fahrî sözcüğü bir kurumda şeref ve onur için yapılan parasız, çıkarsız iş yapmayı belirtmektedir. Edebiyat alanında şairlerin kendi üstünlüklerini belirtmek için yazdıkları şiirler ya da divan edebiyatı kasidelerinin belirli kısımlarından her biri fahriyye olarak bilinmektedir. Osmanlılarda fahr-i hüseynî (=on iki terekli taç), fahr-i edhemî (=dört terekli taç) ve fahri ulemâ (=bilginlerin büyüğü) gibi sözler kullanılmıştır. Arapça faḫr sözcüğünden Fahreddin (=dinin övüncü), Fahrünissa (=kadınların övüncü), Fahire (=övünen), Fahir (=övünen, onurlu), Fahiran (=onurlu, değerli) gibi adlarla karşılaşılmaktadır.