Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahri

28 Ocak 2020

     Şahıs bay adı. Bayan ise Fahriye olarak adlandırılır. Arapça fahr (=övünme, büyüklenme, böbürlenme) sözüne istinaden ‘şeref, onur, erdem, fazilet’ karşılığında da dile getirilmiştir. Fahrî (onursal) adı yaygınlaşmıştır. Fahrî sözü bir kurumda şeref ve onur için yapılan parasız, çıkarsız iş yapmayı belirtmektedir. Edebiyat alanında şairlerin kendi üstünlüklerini belirtmek için yazdıkları şiirler ya da divan edebiyatı kasidelerinin belirli kısımlarından her biri fahriyye diye bilinmektedir.  Fahr-i hüseynî (=on iki terekli taç), fahr-i edhemî (=dört terekli taç) ve fahri ulemâ (=bilginlerin büyüğü) gibi sözler kullanılmaktadır. Arapça fahr sözünden Fahreddin (=dinin övüncü), Fahrünissa (=kadınların övüncü), Fahire (=övünen), Fahir (=övünen, onurlu), Fahiran (=onurlu, değerli) gibi adlarla karşılaşılmaktadır.