Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fakat

31 Aralık 2021

     Ancak, oysa, ama, lakin. Arapça feḳaṭ (=oysa, ayrıca, lakin, her ne kadar) sözcüğünden aktarılmıştır. Arapça feḳad (=gerçekte, doğrusu) ile feḳat (=ancak, ne var ki, yalnız) sözcükleri arasındaki fark zamanla gözetilmeksizin ‘ancak’ karşılığında fakat denilerek kullanılagelmiştir. Kürtçe feḳet, Farsça feḳat, Azerice fäġät, Uygurca päḳät.