Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakir

25 Ağustos 2019

     Geçimini sağlamakta güçlük çeken kimse, yoksul, bîçare. Arapça fakr (yoksulluk, muhtaçlık) sözünün çoğulu fukara’dır.  Asurca pâqu (güçsüz) ve İbranice pagar (güçsüz olmak), Arapçada paqr (yoksul olma) şekliyle kullanılmıştır. Semitik Dillerden kaynaklanan bu sözcük, Farsçada fakr (yoksulluk) şeklinde dile getirilmiştir. Farsça feqir (yoksul) sözünün yanı sıra Hintçe fâqâ (yoksulluk) ve faqır (yoksul) sözcükleri bulunmaktadır. Macarca fukar (avare) ve Kürtçe feqir (yoksul) sözlerini de bunlara ekliyoruz. Kazakça pakır, Azerice fağır, Özbekçe fäkır, Tatarca fäkıyr, Uygurca päkir, Kırgızca bakır sözcükleri de aynı karşılıkta dile getirilmektedirler.