Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Falan

13 Mart 2020

     Söylenmesi gerekli görülmeyen özel adların yerine kullanılır: Falan geldi, falan gitti gibi. Tarih, yer ve benzerlerini belirtisiz ifade eder: Falan tarihte, falan yerde. Söylenen benzer şeyleri tekrarlamamak için: Halıları falan temizledin mi? Kapıları falan kontrol ettin mi? Arapça fūlan (=belirsiz şey, herhangi bir kimse, biri/birileri) sözüne dayandığı var sayılmaktadır. Farsça ve Kürtçede falan şekliyle yer almaktadır. Bu dillerden falan şekliyle Türkçeye geçmiştir. Kürtçede falan ve filan şekilleriyle kullanılmaktadır. Kırgızlar aynı sözün karşılığında palan ya da balan demektedirler. Aynı karşılıkta, Uygurca palan, Türkmence pılān, Özbekçe felan, Başkırtça fälän, Azerice filân, Kazakça pälen ve Tatarca fälän sözleri telaffuz edilmektedir. Falan filan ya da falan feşmekân yerine Uygurlar palan-püstän, Azeriler filân fäsman ya da filân-behman, Kürtler fılan fêşman, fılan bevan ya da falan fêşmekan demektedirler.

   İbranice, Aramice ve Süryanicede görülen pelān şekli Arapçada felān şekline dönüşmüştür. Gerek Arapçadaki fūlan ve gerekse İbranice, Aramice ve Süryanice üzerinden gelen pelān (=ve benzerleri, ve bunu gibi, ve saire) sözünün felan şekline dönüşmesiyle felan fulan ya da felan filan tekerlemesi dile getirilmiş olmalıdır.

   Türkçeye geçen falan sözü güçlendirilerek falanca şekliyle de kullanılmıştır: Falanca geldi, falanca ile konuştuk gibi. Falan sözü halk ağzında falan fıstık ve falan fistan şekliyle de kullanılmaktadır.