Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fanatik

17 Şubat 2021

   Herhangi bir dine, siyasal partiye, ideolojiye veya bir fikre aşırı derecede bağlı olan, başkalarının tercihlerini, düşüncelerini, inançlarını ve hayatını idame ettirme hakkını tanımayan; bağnaz ve taassup sahibi kimse. Fransızca fanatique (fanatik: ‘bağnaz, mutaassıp) sözünden alıntıdır. İngilizce fanatic; ‘bir tapınağa ait olan, coşkulu veya heyecanlı ayinlere kendini kaptırmış olan; çılgın, taşkın, aşırı; öz denetimi olmayan’ karşılığındaki Latince fānāticus sözüne dayanmaktadır. Latince fānitālis (=bir tapınağa mensup), fānāticē (=çılgınca), fānum (=kutsal bir toprak parçası, bir türbe, tapınak; Umbria kasabası) ve fānō (=adamak; çılgınca hareket etmek) sözcükleriyle bağlantılıdır. Latincedeki bu fān köklü sözlerin Eski Yunanca Pán (=çılgınca hareketleriyle sürüleri dağıtan, etrafını korkutan kır tanrısı) adıyla bağlantısı olabilir. Ancak bu ilişkiden emin değilim. Panik kelimesi Pan tanrısının yarattığı korkudan kaynaklanmıştır.

  İngilizce fanatic, İtalyanca fanatico, İspanyolca ve Portekizce fanático, Romence fanatic, Rusça fanatik, Yunanca fanatikós, Macarca fanatikus, Flemenkçe fanaticus, Katalanca fanàtic, Gürcüce panatkosi, Almanca Fanatiker.