Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fani

23 Mayıs 2021

     Ölümlü, geçici, muvakkat. Arapça fenā (=yok olma, kötü, iyi olmama) sözünden türetilen Arapça fānî kelimesi ‘ölümlü’ oluşu belirtmektedir. Arapça fānî sözü aynı zamanda ‘ihtiyar’ veya ‘yaşlı’ kimseler için de söyleniyor. Pîr-i fānî denilince ‘pek yaşlı kimse’ anlaşılıyor. Fani dünya, insan için fani oluş ifade ediliyor. Kürtçe fanî, Farsça fānî, Özbekçe fàniy, Tatarca ve Başkırtça fani, Azerice fâni, Kazakça fäniy şekliyle telaffuz ediliyor. “Ölürüz diye mi üzülüyoruz? Ne ettik, ne gördük şu fâni dünyada kötülükten gayrı?” Orhan Veli Kanık. Yunus Emre dünyanın faniliğinden söz ederek şu yargıya varıyor: “Bu dünyaya kanmayalım/ Fanidir aldanmayalım/ Bir iken ayrılmayalım/ Gel dosta gidelim gönül.”