Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Farmakoloji

21 Haziran 2024

     İlaç bilimi, eczacılık bilimi. Fransızca pharmacologie (farmakoloji: ‘ilaç bilimi’) sözcüğün den. Fransızca pharmacie (farmasi: ‘eczacılık, eczane’) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phármakon (=ilaç; zehir) ve phármakion (=ilaç, deva) sözcüklerine dayanmaktadır. Fransızca logie ve İngilizce logy sözcükleri ‘bilgi dalı, bilim dalı, uzmanlık’ karşılığındadır. Bu sözcük aynı karşılıktaki Eski Yunanca logía sözcüğüyle bağlantılıdır. Logía ise aynı dildeki lógos (=söz, ifade; mantık) sözcüğünden kaynaklanmıştır.