Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Farmason

13 Eylül 2021

     Masonluk denilen teşkilatın mensubu olan kimse. Fransızca franc-maçon (frank-mason) sözünden dönüştüğü öne sürülmekle birlikte İngilizce free-mason (=özgür mason) sözüyle de ilişkili olabilir. Fransızca maçon (=duvarcı, taşçı; mason) sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Latince māceria (=duvar) sözüyle bağlantılıdır. Fransızca franc ‘açık sözlü, açık yürekli, gerçek, katıksız; gizlisi saklısı olmayan’ demektir. İngilizce free-mason şekliyle de biliniyor. İngilizce free ‘serbest, özgür; cömert, açık’ karşılığındadır. Bkz. Mason