Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Faruk

3 Şubat 2020

     ‘Ayıran, bölen’ karşılığındadır. İbranice ve Aramice prq, Arapçada frq şekline dönüşerek Türkçede fark olarak yer etmiştir. Aramicede purqan(=ayıran) şekliyle de kullanılmıştır. İki şeyi birbirinden ‘ayıran’ diye biliniyordu. Zamanla “kurtarıcı” ya da “iyiyi kötüden ayıran” eklemesi uydurulmuştur. Bu uydurma yalnız Müslümanlarca değil Hıristiyanlarca da yapılmıştır. Ermenice purk (=kurtarıcı, aziz) sözüne istinaden Surb Prgıç (=Aziz Prgıç) adı bilinmektedir. Surb Prgıç, bir zamanlar Pertek dolaylarında bir dağın adı iken, sonraları Süpürgeç şekline dönüştürüldü.  Faruk adı ile Furkan adı ortak bir kökene dayanmaktadır. Ayrıntılar için bkz. Furkan.