Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Farz

13 Eylül 2021

     Tutma, itibar etme; yapılmasında bir engel bulunmadığına inalılan şey. Arapça farż (=tutma, itibar etme) sözünden. Arapça farż’ın çoğulu fürûz, farîza’nın çoğulu ferâiz’dir. Arapça farż kelimesinin kökeni Akadca parsu (=farz) sözüdür. Akadca parsu, Arapçada farż şekline dönüşmüştür. İslam öncesi Araplarca da farż kelimesi kullanılıyordu. Akadca parsu aynı dildeki purussu (=hüküm) kelimesiyle bağlantılıdır. Yine Akadcada parāsu (=kesmek, karar vermek, bölmek) ile de aynı köktendir. O nedenle, Arapçada farż sözü de aynı karşılıkta, ‘kesmek, bölmek, parçalara ayırmak; bir şeyi kesinleştirmek, hükme bağlamak’ diye bilinmektedir.