Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasafiso

7 Ocak 2020

 

     Önemi ve değeri olmayan şey ya da boş söz. Fasafiso sözünün Eski Yunanca phásis (fasis: ‘söz, laf; söylenti, boş söz, rivayet) sözünden kaynaklandığı görüşündeyim. Eski Yunancada phásis sözü ‘suçlama, itham’ karşılığında da kullanılmıştır. Çağdaş Yunancada fasa diye bir söz var o da ‘giysilerde eklenti ve kenar’ diye bilinmektedir. Fasafiso sözünün Yunanca fasa ile ilişkili olduğunu sanmıyorum. Günümüz Yunancasında phasaria (fasarya: gürültü patırtı, şamata, kof gösteri; ciddiye alınmayacak kaba gösteride bulunma vb) sözü Eski Yunancadaki phásis sözüyle bağlantılıdır. Bana göre, fasafiso sözü, Yunancadaki fasis (=boş söz) ve fasarya (=şamata, kof gösteri) sözleriyle bağlantılıdır. Bu bağlamda, öyle sanıyorum ki, İstanbul Rumları yukarıda belirttiğim sözlere istinaden gereksiz şamata yapıp boş sözler savuranları fasafiso (= içi boş davranışlar ya da sözler) diye tanımlamışlardır. İstanbul Rumlarının bu sözü Osmanlıcada yer ederek günümüze gelmiştir.

     İlhan Ayverdi’nin “Kubbealtı Lugatı”nda fasafiso sözünü ses taklidi olarak nitelendirmesine- yukarıdaki açıklamalarıma istinaden- katılmıyorum.  Ayrıca, fasafiso sözünün Arapçada haşerat karşılığında olduğu öne sürülen fasafis sözüne bağlanmasını da doğru bulmuyorum