Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasikül

14 Mart 2021

     Hacimli kitapların bölümler halinde yayımlanan parçalarından her biri, cüz. Fransızca fascicule (fasikül: ‘cüz, bölüm’) sözünden Türkçeye aktarılmıştır. Fransızca fascicule kelimesi Latince fascicul/us (=bohça, paket, deste, demetçik) sözüne dayanmaktadır. Latince fascis (=demet, yük, resmigeçitlerde çubuklara sarılı baltalar), fasciol/a (=küçük sargı) ve fasci/a (=bağ, sargı) sözleri de aynı kökten türetilmiştir. Latince fascis (=demet) sözcüğü İtalyancada fascio (faşo: ‘yığın, demet, deste, tomar) şekline bürünmüştür. Öte yanda Suat Baydur, ‘Milliyetçiler yığını’ veya ‘milliyetçiler demeti’ karşılığında da İtalyanca fascio (faşo) sözünün telaffuz edildiğini aktarmaktadır. Bkz. Suat Baydur, “Türkçede Yaşıyan Yunanca Sözler”, Dil ve Kültür; Ulus, 1.XI.1949.

     İngilizce fascicle, Almanca Faszikel, İtalyanca fascicolo, Portekizce ve İspanyolca fasciculo, Katalanca, Flemenkçe, İsveççe ve Norveççe fascicle, Rusça puçok, Sırpça fascikle, Kürtçe fasîkul, Bulgarca fastsikula, Ermenice fasikül, Gürcüce pasikili vd.