Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fatalizm

4 Şubat 2022

     Kadercilik, yazgıcılık. Fransızca fatalisme (=kadercilik, alın yazısına olan inanç algısı) sözünden. Fransızca fatal (=kader, alı yazısı; öldürücü, ölümcül, uğursuz) kelimesiyle bağlantılıdır. Fransızca aynı kökten fataliste (=kaderci), fatalité (=alın yazıcılık, kadercilik; uğursuzluk), fatalement (=kader gereği) sözleri kullanılıyor. Latince fātum (=kader, kehanet, bedbahtlık) kelimesiyle bağlantılıdır. Latince fātālis (=mukadder, ölümcül) kelimesi de biliniyor. Orta Çağ Fransızcasında fate ve Latincede fata ‘kişinin yol gösterici ruhu’ demektir. İtalyanca fato, İngilizce fate ve Arnavutça fati ‘kader’ karşılığındadır.